Θέσεις εργασίας (10.11.2021)

2021-11-10

Βοηθός Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙT Officer) - Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή (ΙΒΕΓ) αναζητά άτομο για να καλύψει τη θέση του/της Βοηθού Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙT Officer) με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου. Η θέση θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Πληροφοριακών Συστημάτων και στη Γενική Διεύθυνση του Ιδρύματος.

Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων του ΙΒΕΓ είναι υπεύθυνο για την απρόσκοπτη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής του Ιδρύματος, τη διαχείριση/αναβάθμιση και λειτουργία των hardware/software/servers υποδομών, των τηλεπικοινωνιακών και οπτικοακουστικών υποδομών, του διαδικτυακού τόπου και άλλων πολυμεσικών εφαρμογών του Ιδρύματος και των μουσείων του στην Αθήνα και στην Άνδρο.

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 3 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ - ΖΩΝΗΣ» της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ-ΖΩΝΗΣ».

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (1ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Α΄ ή τομέα Α΄] - Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στη συντήρηση μεταλλικών, οστέινων και κεραμικών στοιχείων 2 Θέσεις 

ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων τέχνης), με εμπειρία στη συντήρηση μεταλλικών, οστέινων και κεραμικών στοιχείων 2 Θέσεις 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 2 «Έρευνα, Τεκμηρίωση για τους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία της πόλης του Ρεθύμνου» του έργου «Δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακής προβολής για την πόλη του Ρεθύμνου».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Βυζαντινή - Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην Αποτύπωση και τρισδιάστατες εφαρμογές 1 Θέση 

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση