Θέσεις εργασίας (1.9.2022)

2022-09-01

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ EΡΓΟΥ ΄΄ΑΜΕΣΕΣ ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΨΗΦΙΔΩΤΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΛΙΘΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΑΝΑ514ΠΔΕ2022-«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ».

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε φορητές εικόνες ( Ομάδα Β΄) 1 Θέση

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 Θέση

ΔΕ Συντηρητών Έργων Ζωγραφικής 1 Θέση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙ' ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ - ΟΡΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτού ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 Θέση

ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε ανασκαφικά έργα 6 Θέσεις

 Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης "Στερέωση νότιου και νοτιοδυτικού τμήματος τειχών Κάστρου Λαμίας".

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων 1 Θέση

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΝΟΤΙΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΟΝΗ ΧΙΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΝΟΤΙΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΟΝΗ ΧΙΟΥ».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητα Πολιτικός Μηχανικός 1 Θέση

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 6 Θέσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ».


ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (κατεύθυνσης Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης) 1 Θέση