Θέσεις εργασίας (1.7.2022)

2022-07-01

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση και ανάδειξη νότιου και δυτικού πρανούς αρχαιολογικού χώρου ιερού των Καβειρίων ν. Λήμνου».

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων  1 Θέση

ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 Θέση

ΥΕ Εργάτης με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες 1 Θέση

Πρόσληψη προσωπικού λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 6 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» της πράξης «Οδός Σταύρου Νιάρχου».

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εμπειρία στην συντήρηση κεραμικού) 1 Θέση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις των υποψηφίων στον Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων που πρόκειται να προσλάβει προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021, συνολικού αριθμού 122 ατόμων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022.