Θέσεις εργασίας (1.6.2022)

2022-06-01

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το έργο «διαδικασίες επισκευής και αποκατάστασης σεισμόπληκτων κτηρίων και μνημείων που έχουν υποστεί βλάβη από το σεισμό της Σάμου στις 30-10-2020».

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Θέση 

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 5 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΩΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ».

ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στη συντήρηση χαρτώου υλικού 2 Θέσεις

 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στη συντήρηση χαρτώου υλικού 4 Θέσεις

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων ζωγραφικής ή συναφούς με την συντήρηση χαρτώου υλικού πιστοποιημένου πτυχίου), με εμπειρία στη συντήρηση χαρτώου υλικού 3 Θέσεις

 ΥΕ Εργατών 2 Θέσεις 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 3 στο πλαίσιο της Πράξης «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Πλάκα Δήλεσι και Δήλεσι και επέκταση/ αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου/Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας».

ΠΕ Αρχαιολόγων 2 Θέσεις

 ΔΕ Εργατοτεχνιτών (και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών) 4 Θέσεις 

Πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου με τίτλο «Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου».

ΠΕ Πολιτικός - Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση λίθου 1 Θέση