Θέσεις εργασίας (1.12.2021)

2021-12-01

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 3 «Αρχαιολογία» στο πλαίσιο του έργου «Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων 1 Θέση 

ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα 3 Θέσεις  

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του Υποέργου «Ανάδειξη-Ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς».

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στο λίθο 2 Θέσεις 

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στο κεραμικό υλικό 1 Θέση 

Το Μουσείο Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 38 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.