Θέσεις εργασίας (1/11/2017)

2017-11-01

ΠΕ Αρχαιολόγοι Μια (1) θέση

ΔΕ Εργατοτεχνίτες Δύο (2) θέσεις

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του έργου «καθαρισμός - αποκάλυψη και ανάδειξη αρχαιολογικών μνημείων στην περιοχή Ινίου Μονοφατσίου του Δήμου Μίνωα Πεδιάδος» που θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας. 

ΠΕ Αρχαιολόγοι Μια (1) θέση

ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες Δεκατέσσερις (14) θέσεις

Προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ, και δεκατεσσάρων (14) ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Περάτωση της Ανασκαφής στο Δέλτα Φαλήρου, σχεδιαστική αποτύπωση, τοπογράφηση, προστασία καθώς και συντήρηση, καταγραφή μελέτη και τεκμηρίωση των ευρημάτων», το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον ΣΑΕ 514-ΠΔΕ 2016 και ΠΔΕ 2017 «2014ΣΕ51400006» (π.κ. 1960ΣΕ01400000) των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του ΥΠΠΟΑ.

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Μια (1) θέση

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου «Μετατροπή του παλαιού Δημοτικού Σχολείου στη Χώρα Κύθνου σε Αρχαιολογικό Μουσείο και έκθεση της αρχαιολογικής συλλογής» του έργου «Αρχαιολογικό Μουσείο Κύθνου», που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.