Θέσεις εργασίας (07/09/2018)

2018-09-07

Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου 2 «Αρχαιολογική παρακολούθηση έργου και Αρχαιολογικές εργασίες προστασίας μνημείων» του έργου «Στερέωση Βραχωδών Πρανών Κάστρου Σκύρου - Μονής Αγ. Γεωργίου».

ΠΕ Αρχαιολόγος  (1 θέση)

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση

στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων   (1 θέση)


Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου: «Αποκατάσταση και συντήρηση δομικού υλικού του Αρχαίου Θεάτρου Ερέτριας».

ΠΕ Αρχαιολόγος  (1 θέση)

ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

με εξειδίκευση στην αναστήλωση,

αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων    (1 θέση)

ΤΕ Συντηρητών αρχαιοτήτων

και έργων τέχνης (Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

με εξειδίκευση σε λίθο - μάρμαρο        (1 θέση)

ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης με εξειδίκευση 

σε αναστηλωτικές - στερεωτικές εργασίες   (3 θέσεις)


Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Υποέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ».


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη μουσειολόγου. 


Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Τα νέα της εβδομάδας
 

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργανώνει εκδήλωση με αντικείμενο την εκπαίδευση επαγγελματιών των μουσείων και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις του Ευρωπαϊκού έργου Mu.SA και θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 ώρα 16:00 στο ξενοδοχείο Electra Metropolis, στην οδό...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας (ΕΦ.Α.ΚΟΡ.), το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου (ΙΛΜΚ), παρουσιάζουν την έκτη κοινή δράση, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας «Γέφυρες». Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 21 Ιουνίου (ώρα 21:00) συμμετέχουν στην επετειακή 20ή διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Γιορτής της...

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Ιστορίες, χώροι, κληρονομιές στη μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο ελληνικό κράτος που υποστηρίζεται από την Γαλλική Σχολή Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί συνέδριο με τίτλο "Οθωμανικά μνημεία στην Ελλάδα: κληρονομιές υπό διαπραγμάτευση" στις 20-22 Ιουνίου 2019 στη Γαλλική Σχολή Αθηνών.