Συνέδριο: "ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Διαφορετικότητα, Προσβασιμότητα και Ενσωμάτωση"

2017-11-02

Το Μουσείο Μπενάκη θα φιλοξενήσει στις 30/11/2017 και ώρα 9 π.μ.- 5 μ.μ. στο κτίριο της Πειραιώς 138 το συνέδριο με τίτλο "Τα Μουσεία ως Φορείς Αλλαγής. Διαφορετικότητα, Προσβασιμότητα και Ενσωμάτωση". Πρόκειται για το έβδομο ετήσιο Συνέδριο για τα Μουσεία, στο οποίο επαγγελματίες των μουσείων και των πολιτιστικών οργανισμών θα συζητήσουν για τον κοινωνικό αντίκτυπο των μουσείων, τον ρόλο τους στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και συνοχής, και το πώς η διαφορετικότητα και η προσβασιμότητα συνδέονται άμεσα με την προσέλκυση κοινού, τη χρηματοδότηση, την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των πολιτιστικών οργανισμών.

Οι ομιλητές που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο και τα εργαστήρια είναι οι εξής:
Δρ. Nicole Ivy,
Διευθύντρια Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Αμερικανική Ένωση Μουσείων (ΗΠΑ)
Georgia Krantz,
Ανεξάρτητη Εκπαιδεύτρια και Σύμβουλος Προσβασιμότητας (ΗΠΑ)
Sarah Plumb,
Ερευνητική Συνεργάτης, Ερευνητικό Κέντρο Μουσείων και Γκαλερί, University of Leicester (Βρετανία)
Matt και Jess Turtle,
Συνιδρυτές, Μουσείο Αστέγων (Βρετανία)

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία σε Ελληνικά και Αγγλικά.

Προ-εγγραφές στο συνέδριο και τα εργαστήρια θα γίνουν μέσω Eventbrite
από τις 20.11.2017