Συνέδριο: Νέα Δεδομένα για την Αρχαιολογική και Ιστορική Κληρονομιά: Ανάδειξη και διαχείριση χώρων και μνημείων στη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά

2017-09-29

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστήμιου σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει συνέδριο με τίτλο Νέα Δεδομένα για την Αρχαιολογική και Ιστορική Κληρονομιά. Ανάδειξη και διαχείριση χώρων και μνημείων στη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 1&2 Δεκεμβρίου 2017 στην Κέρκυρα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω την αφίσα του συνεδρίου.