Συνέδριο για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στον ακαδημαϊκό χώρο

2022-10-07

Συνέδριο με θέμα την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στον ακαδημϊκό χώρο και τίτλο "Ending gender-based violence in academia" (www.gbv2022.eu) θα πραγματοποιηθεί στις 24-25 Νοεμβρίου 2022 στην Πράγα και διαδικτυακά. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πολιτικές και δράσεις με στόχο την ισότητα των φύλων, την ασφάλεια και τη συμπεριληπτικότητα στον ακαδημαϊκό και τον ερευνητικό χώρο.

Η έμφυλη βία αποτελεί έναν από τους πέντε προτεινόμενους θεματικούς τομείς των Σχεδίων Ισότητας Φύλων, ενώ είναι μία εκ των διαστάσεων που εξετάζονται στη Διακήρυξη της Λιουμπλιάνα για την Ισότητα των Φύλων στην Έρευνα και την Καινοτομία, με έμφαση στην ανάγκη για πρόσθετη πολιτική συντονισμού και δράσης.

Το υψηλού επιπέδου συνέδριο αφορά το διαχρονικό πρόβλημα της έμφυλης βίας στον ακαδημαϊκό & ερευνητικό χώρο, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης. Οι υπάρχουσες μελέτες και τα έγγραφα πολιτικής προσδιορίζουν την ανάγκη για οργανωμένες δράσεις σε αυτόν τον τομέα, καθώς και την ανάπτυξη υποδομών για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Το συνέδριο θα συγκεντρώσει εκπροσώπους εθνικών αρχών, χρηματοδοτούμενων ερευνητικών οργανισμών, φοιτητικών οργανώσεων και άλλων σχετικών φορέων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), προκειμένου να προωθηθεί ο διάλογος σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται για την απάλειψη της έμφυλης βίας. Έμφαση θα δοθεί στην προστασία φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού, ιδιαίτερα των μετακινούμενων φοιτητών και ερευνητών στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους.

Πηγή και περισσότερες πληροφορίες: www.ekt.gr