Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του ελληνικού Μουσείου Μετάξης και του αντίστοιχου της Κίνας

2017-10-29

Στις 18 Οκτωβρίου 2017, ο Διευθυντής του Εθνικού Μουσείου Μετάξης της Κίνας, κύριος Feng Zhao, και η Πρόεδρος του ΠΙΟΠ, κ. Σοφία Στάϊκου, υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας με στόχο την ευρύτερη πολιτιστική συνεργασία των δύο φορέων για την προβολή του πολιτισμού του μεταξιού.

Η συμφωνία προβλέπει συνεργασία με το Μουσείο Μετάξης του ΠΙΟΠ στο Σουφλί, καθώς και με το Δίκτυο Μουσείων και το Ίδρυμα γενικότερα, με τον προγραμματισμό πολιτιστικών ανταλλαγών, διοργάνωση εκθέσεων από κοινού και υλοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η συνεργασία συνδέεται άρρηκτα με την πρωτοβουλία της Κίνας «Μία Ζώνη, ένας Δρόμος» («One Belt, one Road»), που περιλαμβάνει δράσεις, πρωτοβουλίες και διακρατικές συνέργειες κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού.

Πηγή: https://www.iefimerida.gr/