Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για τον πολιτισμό στη Φωκίδα

2018-04-15

Εγκρίθηκε το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δικτύου Δελφών, των Δήμων Δελφών και Δωρίδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από τον Δήμο Δελφών. Σκοπός του είναι η από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων πολιτισμού και τουρισμού στη Φωκίδα με έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό και στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες στην ευρύτερη περιοχή των Δελφών.

Μέσω της ανωτέρω ενέργειας, αναμένεται η λειτουργία μουσειακών χώρων και εκθέσεων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αλλά και η διενέργεια εκδηλώσεων όπως είναι το Φεστιβάλ Δελφών τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και Εικαστικό Εργαστήρι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ειδικότερα, ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει να παραχωρήσει τη λειτουργία των εξής μουσειακών και εκθεσιακών του χώρων:

α) Τη Δημοτική Πινακοθήκη «Σπύρος Παπαλουκάς» στην Άμφισσα,

β) Την «οικία Πανουργιά» στην Άμφισσα,

γ) Το κτήριο του παλιού Νοσοκομείου στην Άμφισσα,

δ) το Ναυτικό - Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου,

ε) την οικία Σικελιανού στους Δελφούς,

στ) το Εθνολογικό - Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού (συλλογή Ηλία Δαραδήμου),

ζ) το Μουσείο Ησαΐα στη Δεσφίνα,

η) το Μουσείο Αθανασίου Διάκου στον Αθανάσιο Διάκο.

Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα με απόφαση Δημάρχου να διαθέτει και τυχόν κατάλληλο προσωπικό του Δήμου για την ενίσχυση της λειτουργίας αυτών των μουσειακών χώρων. Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει επίσης να διαθέσει πόρους, τόσο για την τουριστική προβολή, όσο και για την εκτέλεση σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, που παρουσιάζουν εξωστρέφεια και μπορούν, εφόσον οργανωθούν και προβληθούν σωστά, να συμβάλουν σημαντικά στην τουριστική και εν γένει ανάπτυξη της περιοχής. Οι εν λόγω πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι ο αποκριάτικος κύκλος, το Δελφικό Οικονομικό Φόρουμ, ο επετειακός επαναστατικός κύκλος, το Φεστιβάλ Δελφών και τα «Φωκικά» - Εικαστικός Κύκλος. Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει επίσης να παραχωρήσει επίσης τη λειτουργία του Εικαστικού Εργαστηρίου Άμφισσας.

Ο Δήμος Δωρίδας αναλαμβάνει να παραχωρήσει τη λειτουργία των μουσειακών και εκθεσιακών του χώρων οι οποίοι αναμένεται να προσδιοριστούν στη συνέχεια, καθώς και πόρους για την εκτέλεση σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει μεταξύ άλλων να διαθέσει πόρους για την εκτέλεση σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, και για την τουριστική προβολή που συνδέεται με τους σκοπούς της εγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης.

Ο τρίτος συμβαλλόμενος, το «Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα "Δίκτυο Δελφών"», ως Φορέας Υλοποίησης, αναλαμβάνει τη λειτουργία των μουσειακών χώρων και εκθέσεων που του παραχωρούν ως ανωτέρω οι δύο Δήμοι, την οργάνωση και διαχείριση σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων και την υλοποίηση των δράσεων της τουριστικής προβολής.

Τέλος, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναλαμβάνει τη γενικότερη υποβοήθηση, ενθάρρυνση και συμβουλευτική υποστήριξη του εγχειρήματος, της ανάπτυξης του πολιτισμού και του πολιτιστικού τουρισμού στο Νομό Φωκίδας.

Πηγή: www.tornosnews.gr