Θέσεις εργασίας (21.6.2022)

2022-06-21

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου « Αποκατάσταση Μονής της Τσούκας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».

ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «Συντήρηση τοιχογραφιών και οροφογραφίας Ι.Ν Αγίου Λουκά Καστοριάς».  

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων 1 Θέση  

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 3 «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες» του έργου «Επένδυση πρανών τμημάτων χειμάρρου Κρασοπούλι με συρματοκιβώτια για την προστασία του, επισκευή αναβαθμών χειμάρρου Κρασοπούλι, καθαρισμός κοίτης χειμάρρου Κρασοπούλι».

 ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 3 Θέσεις 

 Πρόσληψη ΔΕ καταδυόμενων εργατοτεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΠ ΘΕΣΑΛΛΙΑΣ 2014-2020» Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό», της ενταγμένης στο ΕΠ «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» πράξης με τίτλο «Δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό».

ΔΕ καταδυόμενων Εργατοτεχνιτών 4 Θέσεις