Πρόσκληση Υποβολής Ανακοινώσεων: Z’ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ «Αποσιωπήσεις, Παραποιήσεις, Επαναθεωρήσεις»

2022-07-05

Τα Συνέδρια της Ιστορίας της Τέχνης της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης (ΕΕΙΤ) αποσκοπούν στο να αποτυπώσουν το ιστορικό και μεθοδολογικό εύρος της έρευνας στην Ιστορία της Τέχνης σήμερα στην Ελλάδα με συνεδρίες και ομιλίες που αφορούν ένα εκτεταμένο φάσμα περιόδων και καλλιτεχνικών παραδόσεων.

Στόχος του Ζ΄ Συνεδρίου είναι να αναδειχθούν ζητήματα που αφορούν στις μεταβολές στην επιστήμη της Ιστορίας της Τέχνης από τη δεκαετία του 1970 και μετά, οι οποίες επέφεραν την επαναθεώρηση καθιερωμένων θεματικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Βασικός άξονας αυτών των τάσεων είναι η κριτική στις παραδοσιακές ιεραρχήσεις της Ιστορίας της Τέχνης, καθώς και οι αποκλεισμοί και οι παραποιήσεις που παρήγαν αυτές οι ιεραρχήσεις. Η διερεύνηση των τρόπων που η Ιστορία της Τέχνης τοποθετείται στα παραπάνω ζητήματα και στο πώς διαμορφώνονται κάθε φορά οι όροι συμπερίληψης αυτών που αποκλείονται από τις αφηγήσεις της αποτελεί το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου.

Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή
Λουίζα Αυγήτα
Ευθυμία Γεωργιάδου-Κούντουρα
Κώστας Ιωαννίδης
Παναγιώτης Ιωάννου
Εργίνα Ξυδούς
Κάτια Παπανδρεοπούλου
Άρης Σαραφιανός


Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 24 Ιουλίου 2022
Ηλεκτρονική διεύθυνση-επικοινωνία: conference7.eeit@gmail.com

Πηγή: www.eeit.org