Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες-Πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης (2018-2021)

2018-08-04

Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο αρμοδιότητάς της ως σημείου επαφής για το Πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Η Γραμματεία της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας Πολιτιστικών Διαδρομών πρόκειται να προβεί σε επικαιροποίηση βάσης δεδομένων για την τριετία 2018-2021, αποτελούμενης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες οι οποίοι μπορεί να κληθούν να γνωμοδοτήσουν σχετικά με την απονομή ή διατήρηση της πιστοποίησης «Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης», καθώς και να παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την εκπόνηση και περαιτέρω ανάπτυξη Διαδρομών.

Η επιλογή εμπειρογνωμόνων στην ανωτέρω βάση δεδομένων για παροχή συμβουλευτικού έργου, θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εμπειρία στον τομέα των Πολιτιστικών Διαδρομών, τις γνώσεις τους για συγκεκριμένες θεματικές που συνδέονται με Διαδρομές οι οποίες στην παρούσα φάση έχουν αιτηθεί πιστοποίηση ή είναι υπό τακτική αξιολόγηση, καθώς και με γνώμονα την εξασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και γεωγραφικής ισορροπίας.

Η γλώσσα υποβολής αναφορών των εμπειρογνωμόνων είναι η αγγλική ή η γαλλική.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2018 

Πηγή: Δελτίο Τύπου ΥΠΠΟΑ