Παράταση υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα «Νέοι ερευνητές-Νέες εκδόσεις»

2022-11-22

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) ανακοινώνει την παράταση υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα «Νέοι Ερευνητές-Νέες Εκδόσεις» για είκοσι (20) επιπλέον μέρες και έως τις 12/12/2022. H αναλυτική προκήρυξη και τα κριτήρια για τους δικαιούχους είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΠΙΟΠ. 

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση piop@piraeusbank.gr, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΠΙΟΠ.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εκδόσεων ΠΙΟΠ, στο τηλέφωνο 210 3256943 (Δευτ.-Παρ. 12:00-17:00).

Πηγή: Δελτίο Τύπου