"Οθωμανικά μνημεία στην Ελλάδα: κληρονομιές υπό διαπραγμάτευση"

2019-06-09

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Ιστορίες, χώροι, κληρονομιές στη μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο ελληνικό κράτος που υποστηρίζεται από την Γαλλική Σχολή Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί συνέδριο με τίτλο "Οθωμανικά μνημεία στην Ελλάδα: κληρονομιές υπό διαπραγμάτευση" στις 20-22 Ιουνίου 2019 στη Γαλλική Σχολή Αθηνών.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της εκδήλωσης σημειώνεται: "Μία δεκαετία μετά από την εμβληματική έκδοση του Υπουργείου Πολιτισμού Η Οθωμανική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, η οποία ενέγραψε στη δημόσια σφαίρα το κρατικό ενδιαφέρον για τη διαφύλαξη, μελέτη και ανάδειξη της υλικής κληρονομιάς της οθωμανικής περιόδου, η κληρονομιά αυτή παραμένει αμφιλεγόμενη. Σε αρκετές περιπτώσεις, η παρουσία και η συνύφανση των οθωμανικών μνημείων στο αστικό τοπίο πολλών νεοελληνικών πόλεων τα καθιστούν «μνημονικούς εισβολείς». Με αυτήν τους την ιδιότητα, η οποία εκπορεύεται από την υλικότητά τους, τα οθωμανικά μνημεία τροφοδοτούν τον δημόσιο διάλογο, ενώ ταυτόχρονα μετατρέπονται και τα ίδια σε πεδίο αντιπαραθέσεων, προβολής ιδεολογιών και άσκησης εξουσιών. Υπό αυτήν την έννοια, η οθωμανική κληρονομιά αποτελεί μια κληρονομιά υπό συνεχή διαπραγμάτευση. Η πολιτική της διάσταση εντείνει και υπογραμμίζει την πρωταρχική ανάγκη για συστηματική επιστημονική τεκμηρίωση και μελέτη, η οποία αποτελεί τον κεντρικό στόχο αυτού του συνεδρίου."

Πηγή: www.efa.gr

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Τα νέα της εβδομάδας
 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας (ΕΦ.Α.ΚΟΡ.), το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου (ΙΛΜΚ), παρουσιάζουν την έκτη κοινή δράση, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας «Γέφυρες». Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 21 Ιουνίου (ώρα 21:00) συμμετέχουν στην επετειακή 20ή διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Γιορτής της...

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Ιστορίες, χώροι, κληρονομιές στη μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο ελληνικό κράτος που υποστηρίζεται από την Γαλλική Σχολή Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί συνέδριο με τίτλο "Οθωμανικά μνημεία στην Ελλάδα: κληρονομιές υπό διαπραγμάτευση" στις 20-22 Ιουνίου 2019 στη Γαλλική Σχολή Αθηνών.

Διακεκριμένοι φυσικοί επιστήμονες (Χημικοί, Φυσικοί, Μηχανικοί, Γεωλόγοι, Βιολόγοι κ.ά.) θα πραγματοποιήσουν ομιλίες για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τη μελέτη αρχαιοτήτων, κειμηλίων και πολιτισμικού υλικού γενικότερα και θα μας παρουσιάζουν, με εύληπτο τρόπο, τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Στόχος είναι να καταδειχθεί η συνεισφορά των...