Νέο μουσείο αφιερωμένο στον Albert Einstein

2017-10-18

Το Hebrew University της Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε την ίδρυση μουσείου, αφιερωμένου στον Albert Einstein. Το νέο μουσείο θα στεγαστεί στο εγκαταλελειμμένο κτίριο (πλανητάριο) του Πανεπιστημίου.

Προσωπικά αντικείμενα και αρχειακό υλικό του Einstein, το οποίο διαχειρίζεται επί χρόνια το ίδρυμα, θα παρουσιαστούν στο μουσείο. Η ίδρυση του εν λόγω φορέα ήταν για χρόνια στα σχέδια του Πανεπιστημίου, αλλά οικονομικοί παράγοντες εμπόδιζαν την περάτωση του εγχειρήματος.

Η ημερομηνία έναρξης των εργασιών και ολοκλήρωσης του έργου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά μέσα στο επόμενο διάστημα θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες. 

Πηγή: https://news.artnet.com