Κλείνει το Μεταβυζαντινό Μουσείο Ζακύνθου και το Κάστρο

2017-11-14

Με την αναχώρηση των συμβασιούχων από το Μεταβυζαντινό Μουσείο Ζακύνθου στις 25 Νοεμβρίου, δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας του φορέα, μιας και υπάρχει σημαντική έλλειψη προσωπικού. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι το κλείσιμο του Μουσείου μέχρι να βρεθεί μια λύση.

Εκτός του Μουσείου, η ίδια περίπτωση συναντάται και στο Κάστρο. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων έχει στείλει έγγραφα αρκετές φορές στο Υπουργείο Πολιτισμού με στόχο την επίλυση του ζητήματος, χωρίς, όμως, να έχει δοθεί λύση. 

Συγκεκριμένα, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις παρακάτω θέσεις: ημερήσιοι φύλακες για το Μουσείο (6 θέσεις), ημερήσιοι φύλακες για το Κάστρο (4), άτομο για την καθαριότητα στο Κάστρο (1), αρχαιολόγοι για την Εφορεία Αρχαιοτήτων (2), διοικητικός υπάλληλος για την Εφορεία Αρχαιοτήτων (1), πολιτικός μηχανικός για την Εφορεία Αρχαιοτήτων (1), συντηρητές έργων τέχνης (3).

Πηγή: https://www.ermisnews.gr/