Ημερίδα «Διάγνωση: Αναλυτικές τεχνικές και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς»

2017-09-17

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης διοργανώνει την έκτη ημερίδα συντήρησης στις 03 Νοεμβρίου 2017 με τίτλο "Διάγνωση: Αναλυτικές τεχνικές και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς".

Οι προεγγραφές της ημερίδας ξεκινούν την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017, θα διαρκέσουν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2017 και θα γίνονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα τους, καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση conservation.amth@culture.gr. Μετά το πέρας των προεγγραφών, εγγραφές θα γίνονται μόνον την ημέρα της εκδήλωσης στη γραμματεία της ημερίδας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία για την ημερίδα συντήρησης του ΑΜΘ μπορείτε να απευθύνεστε στο conservation.amth@culture.gr και στην ιστοσελίδα του ΑΜΘ.