Χιόνια στο...μουσείο! Όταν η τέχνη συνάντησε τον χειμώνα

2022-01-24
Kōshū Monkey Bridge (1931) print in high resolution by Hiroaki Takahashi.
Kōshū Monkey Bridge (1931) print in high resolution by Hiroaki Takahashi.

Η τέχνη εμπνέεται από τη ζωή και η ζωή από την τέχνη. Έτσι, λοιπόν, δε θα μπορούσαν να λείπουν και οι τέσσερις εποχές από τα έργα τέχνης που συναντάμε στα μουσεία. Οι καλλιτέχνες άρχισαν να απεικονίζουν χιονισμένα τοπία στα έργα τους ήδη από τον 15ο αιώνα. Νωρίτερα από τον συγκεκριμένο αιώνα, δεν εντοπίζονται καλλιτεχνικά έργα με την εν λόγω θεματολογία αφού η πλειοψηφία - αν όχι όλα - των έργων είχε θρησκευτική θεματολογία. Από τα πρωιμότερα δείγματα χιονισμένου τοπίου είναι οι πίνακες, που εντοπίζονται στη Βόρεια Ευρώπη και αυτό γίνεται για ευνόητους λόγους (κρύο, πολύ κρύο!). Ωστόσο, σε κάθε εποχή και σε κάθε ρεύμα, σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, η απεικόνιση του χειμώνα και του χιονισμένου τοπίου, διαφέρει και αυτή είναι η μαγεία! 

 Ας κάνουμε μια μικρή περιήγηση σε αυτά.

Pieter Bruegel the Elder’s “The Hunters in the Snow” (1565), part of his series of six paintings depicting the seasons, in the collection of the Kunsthistorisches Museum in Vienna, Austria
Pieter Bruegel the Elder’s “The Hunters in the Snow” (1565), part of his series of six paintings depicting the seasons, in the collection of the Kunsthistorisches Museum in Vienna, Austria
 Esaias van de Velde, "Winter Landscape with Ice Skaters", 1615,  Museum der bildenden Künste
Esaias van de Velde, "Winter Landscape with Ice Skaters", 1615, Museum der bildenden Künste
 Jacques de Lajoue, "Allegory of Winter", 1706-1761, The MET
Jacques de Lajoue, "Allegory of Winter", 1706-1761, The MET
Albert Bredow, "Romantic Winter Landscape with Ice Skaters by a Castle", 19ος αι.
Albert Bredow, "Romantic Winter Landscape with Ice Skaters by a Castle", 19ος αι.

 

 William James Glackens, "Central Park, Winter", 1905, The MET
William James Glackens, "Central Park, Winter", 1905, The MET