Αλλαγές στη στρατηγική και τη λειτουργία των μουσείων - Ο ρόλος των διευθυντών.τριών

2023-02-04

Οι διευθυντές.τριες μουσείων τέχνης διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στο πολιτιστικό οικοσύστημα, καθώς συχνά λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ των διαχειριστών, του προσωπικού και του κοινού. Οι διευθυντές επηρεάζουν έντονα τις στρατηγικές συλλογής αντικειμένων, τον τρόπο με τον οποίο τα μουσεία εμπλέκουν το κοινό, την οικονομική ευημερία του εκάστοτε φορέα και φυσικά, την ευημερία του προσωπικού των μουσείων. 

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι διευθυντές των μουσείων αντιμετώπισαν μεγάλες προκλήσεις καθώς τα ιδρύματά τους αντιμετώπισαν μια παγκόσμια πανδημία, μια αναμέτρηση για τη φυλετική δικαιοσύνη μετά τη δολοφονία του George Floyd, συνεχείς απειλές από φυσικές καταστροφές, καθώς και μια περίοδο πληθωρισμού που έφερε ανασφάλεια σε πολλούς χαμηλόμισθους εργαζόμενους. Πώς οι διευθυντές προσάρμοσαν την προσέγγισή τους στην ηγεσία και τη στρατηγική κατά τη διάρκεια αυτών των κοινωνικών και περιβαλλοντικών μετατοπίσεων;

Η απάντηση έρχεται από μια έρευνα που διεξήχθη την άνοιξη του 2022 και παρέχει μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι στρατηγικές των μουσείων έχουν αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια. Πρόκειται για την επανάληψη της Έρευνας για τους Διευθυντές Μουσείων Τέχνης, που διενήργησε η Ithaka S+R. Ειδικότερα, η προσοχή των διευθυντών.τριών σε θέματα ποικιλομορφίας, ισότητας, προσβασιμότητας και ένταξης έχει ενισχυθεί σημαντικά από τις αρχές του 2020, αλλά εξακολουθούν να θεωρούν ότι υπάρχουν προκλήσεις. Οι διευθυντές.τριες αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις όσον αφορά στη διατήρηση και την πρόσληψη προσωπικού, ενώ η μισθολογική ισότητα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.  Αυτά και άλλα ευρήματα δείχνουν ότι οι απόψεις των διευθυντών.τριών συνεχίζουν να εξελίσσονται με τις δημόσιες συζητήσεις και τις κρίσεις και θα χρησιμεύσουν ως σημαντικό σημείο αναφοράς καθώς οι μελλοντικοί ερευνητές θα μελετούν τον αντίκτυπο των δύο τελευταίων ετών στον τομέα των μουσείων τέχνης.

Μέσω μιας νέας σειράς ερωτήσεων, η έκθεση που θα βρείτε παρακάτω, παρέχει στοιχεία για το πώς τα μουσεία έχουν βιώσει και προετοιμάζονται για ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Η σχέση μεταξύ μουσείων και περιβάλλοντος είναι πολύπλευρη. Από τη μία πλευρά, τα μουσεία αντιμετωπίζουν προκλήσεις για την ικανότητά τους να κρατούν τις πόρτες τους "ανοιχτές" και να συντηρούν τις εγκαταστάσεις τους μπροστά στις πλημμύρες, τις πυρκαγιές κ.ο.κ.- από την άλλη πλευρά, έχουν την ευθύνη να μετρούν τις επιπτώσεις των ιδρυμάτων τους στο περιβάλλον. 

Η παρούσα έκθεση θέτει τα θεμέλια πάνω στα οποία μπορούμε να συνεχίσουμε να μελετάμε τον τρόπο με τον οποίο τα μουσεία συνεχίζουν να προσαρμόζονται και να αντιμετωπίζουν ποικίλα σοβαρά ζητήματα, όπως είναι η κλιματική αλλαγή.